ICAW Documented Art Space

European Artists' Network  INCONTRO 2019 Instruction Art _ Create Meeting

INCONTRO – Instruction Art Flash Mob Action. Ask a friend/stranger to take part by re-enacting the position of the index fingers on Michelangelo’s Creation on the Sistine Chapel 1508-12.Photograph the fingers and gap on mobile, and send to <visarts@btinternet.com>.

Rhwydwaith Artistiaid Ewrop INCONTRO 2019 Hyfforddi Art _ Creu Cyfarfod

INCONTRO - Cyfarwyddyd Celf Flash Mob Action. Gofynnwch i ffrind / dieithryn gymryd rhan trwy     ail-actio safle'r bysedd mynegai ar Greadigaeth Michelangelo ar Gapel Sistine 1508-12. Ffotograff y bysedd a'r bwlch ar ffôn symudol, a'u hanfon at <visarts@btinternet.com>.

© John Brown * Documented Art Space * International Net-connect * ICAW Harlech Biennale